วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายอำเภอเบตงหารือร่วมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำด่านบูเก็ตบือราเป็ต เปิงกาลันฮูลู ประเทศมาเลเซีย มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางด่านเบตง 
ยะลา - ศปก.อ.เบตง ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขประจำด่านบูเก็ตบือราเป็ต เปิงกาลันฮูลู ประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางด่านเบตง 

วันนี้ 28 เม.ย.65 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ศปก.อ.เบตง เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขประจำด่านบูเก็ตบือราเป็ต เปิงกาลันฮูลู ประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางด่านเบตง โดยมีคณะทำงาน ศปก.อ.เบตงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศมาเลเซียเข้าร่วม ณ ห้องประชุมไกรลาส ที่ว่าการอำเภอเบตง อ.เบตง จ.ยะลา 
โดยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่ม 608 เพื่อป้องกันโควิด-19 ป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิต รวมทั้งการรณรงค์ฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม 2565 
นอกจากนี้หน่วยงานในพื้นที่ได้ขออนุญาตจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 อาทิ เทศบาลเมืองเบตง จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเบตง StreetArt & StreetFood  “กินเพลิน เดินชม วิถีคนเบตง” วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2565 , เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ จัดโครงการวันฮารีรายอตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปี 2565และการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับสายการบินนกแอร์เที่ยวแรก วันที่ 29 เมษายน 2565 ณ สนามบินเบตง 
ส่วนมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางด่านเบตง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เปิดด่านรับนักท่องเที่ยวแต่อย่างใด และตามที่ ศบค.ได้มีการยกเลิกระบบ Test&Go และปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ตั้งแต่ 1 พ.ค.65 เป็นต้นไป โดยยกเลิกการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR เป็นการตรวจ Self-ATK แทน หากพบเชื้อให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย การปรับลดวงเงินประกันภัยจากไม่ต่ำกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐ เป็นไม่ต่ำกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ศบค.ได้เห็นชอบให้ ผวจ.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาในการเปิดดำเนินการให้บุคคลเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยผ่านแดนทางบกเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรตามมาตรการที่กำหนด และรายงาน ศบค.มหาดไทย เพื่อเสนอต่อ ศบค.เพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดด่านต่อไป ด้านเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขประจำด่านบูเก็ตบือราเป็ต เปิงกาลันฮูลู ประเทศมาเลเซียได้ประชาสัมพันธ์มาตรการการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์จะต้องลงทะเบียนผ่านแอพลิเคชัน Mysejahtera ผ่านสมาร์ทโฟนก่อนจะออกเดินทางและปฏิบัติตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียที่กำหนดไว้
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 – 080-036-2786โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ