วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เลขาธิการพระปกเกล้า หารือเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประสานความร่วมมือด้านวิชาการ ประชาธิปไตย มุ่งส่งต่อความรู้สู่สากล
วันที่ 7 เมษายน ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ,ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และนางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้การต้อนรับ H.E. Ms. Orna Sagiv เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ทั้งนี้ยังร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น บทบาทหน้าที่ของพลเมือง บทบาทหน้าที่ของเยาวชนและความรับผิดชอบต่อสังคม การให้การศึกษาด้านประชาธิปไตย เป็นต้น 
ซึ่งท่านเอกอัครราชทูตอิสราเอลให้ความสนใจในบทบาทหน้าที่ของสถาบันพระปกเกล้าในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สาธารณะ จึงมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในงานด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและยกระดับความรู้ร่วมกัน ทั้ง งานสัมมนาทางวิชาการ งานศึกษาวิจัย รวมถึงหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า โดยเฉพาะในประเด็นด้าน Peace, Parliament, National Service และ Social Responsibility 
อีกทั้งยังยินดีที่จะอำนวยความสะดวกในดำเนินการจัดการการศึกษาดูงานของสถาบันพระปกเกล้าในอนาคต หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นการประสานความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าเพื่อส่งต่อองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ในระดับสากลต่อไป

หลังหารือแล้ว นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นำเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตอิสราเอลและคณะ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ซึ่งสร้างความประทับใจแก่คณะเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ