วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนชมรมเยาวชน STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ภาค 1 และกรุงเทพมหานคร
-------------

วันนี้ 5 เมษายน 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักส่งเสริมและบูรณาการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ภาค 1 และ กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการการพัฒนาแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตในประเทศไทยอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ Onsite ในสถานที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค 1 และ โรงแรมมิราเคิลฯ กรุงเทพมหานคร) และ Online Platform ผ่านระบบ Zoom Webinar ส่งสัญญาณจากโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในกิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนชมรมเยาวชน STRONG– จิตพอเพียงต้านทุจริต การอภิปราย หัวข้อ “แนวทางและบทบาทการขับเคลื่อนชมรมเยาวชน STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยมี ดร.นิพัทธ์ กานตอัมพร และคณะวิทยากรจากสถาบันเมธาฟอรั่ม เป็นวิทยากรดำเนินการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดำเนินกิจกรรม และให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนชมรมเยาวชน STRONG– จิตพอเพียงต้านทุจริต และมีรองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้กรุณาให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาชมรมเยาวชน STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนชมรมเยาวชนฯ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมด้วยนางแก้วตา ชัยมะโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วม
ต้านทุจริต ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ร่วมกับสมาชิกเครือข่าย STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต และแกนนำเยาวชนชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตในพื้นที่ภาค 1 จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง และในกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 กลุ่มโซน ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต้ จำนวนมากกว่า 85 คน เข้าร่วมกิจกรรม

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาค 1 ทุกจังหวัด และกลุ่มโซนของกรุงเทพมหานครทุกกลุ่มโซนร่วมกันนำเสนอผลงาน และดำเนินการอภิปรายอย่างกว้างขวาง มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และเป็นไปด้วยมิตรภาพและมิตรไมตรีอย่างสร้างสรรค์ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับเยาวชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดตั้งชมรมเยาวชนฯ หรือ ในการศึกษาเล่าเรียน หรือในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การขับเคลื่อนชมรมเยาวชน STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ประสบผลสำเร็จและมีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อสายธารศรัทธา ลงพื้นที่มอบโลงศพบริจาคแก่วัดที่ขาดแคลนภาคอีสาน และภาคใต้ รวม 5 จังหวัด

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อสายธารศรัทธา ลงพื้นที่มอบโลงศพบริจาคแก่วัดที่ขาดแคลนภาคอีสาน และภาคใต้ รวม 5 จังหวัด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ