วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี2560
(มาตรา 25 -มาตรา 49)
> มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิดังนี้

มาตรา 43(1)(2)( 3)(4) 
*มาตรา 43( 3) เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชนหรืองดเว้นการกระทำการใดๆอันกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชนและแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว 
   ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
..รวบรวมและดำเนินรายการโดย
 (อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
>ว่าที่.ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ 
"พรรคประชาไทย"
มือถือID line 064 516 6794
 15/04/65
สนับสนุนโดย
เผยแพร่และรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ