วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 2 เมษายน 2565
เวลา 09.30 น.ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  นายกฤศ สินทะมณี
นายก อบต.ป่าสัก
นายศิริเทพ วงค์ไข่
นายพงค์รัตน์ ศรีเรือง
รองนายก อบต.ป่าสัก
นายสานิตย์ นันทสุวรรณ
กำนันตำบลป่าสัก
นายจิตกร เหล่าชัย
ผู้ใหญ่บ้านแม่กระต๋อม ม.6
นายสฤษดิ์ ชัยชนะ
ผู้ใหญ่บ้านแม่กระต๋อม ม.10
นายอมฤต ประทุมมา
ปลัด อบต.ป่าสัก
นายวีระยุทธ ถิ่นสุข
ผอ.กองช่าง
ให้การต้อนรับ
นายมานะชัย มั่นทอง
ที่ปรึกษา ผู้ประสานงานโครงการชลประทานขนาดกลาง ที่ 4หาดสะพานจันทร์ สวรรคโลก
และนายวรัญญู หน่อทอง นายช่างชลประทาน
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง ที่4 ได้ร่วมกัน
ประชุมเตรียมวางแผนประชาคมการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำห้วยแม่ออน บ.แม่กระต๋อม ม.10 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่  
     จากนั้นจึงได้ร่วมกันลงไปสำรวจดูพื้นที่จริง  บริเวณที่จะทำการก่อสร้างอ่างเข้าดูพื้นที่สร้างอ่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งลำห้วยแม่ออน เป็นลำห้วยใหญ่เท่ากับลำห้วยศรอย และลำห้วยกระต๋อม มีความยาวของลำห้วยประมาณ 5 ก.ม.เป็นอีกลำห้วยหนึ่งของสาขาลุ่มน้ำยม  มีพื้นที่ทำนา และทำการเกษตรของ ม.5,11 ต.สรอยฯ,ม.1,6,10 ต.ป่าสักฯ 
   ซึ่งลำห้วยนี้ในอดีตจะมีน้ำไหลตลอดไม่เคยแห้งมาเมื่อปี 44 ได้เกิด อุทกภัย ทำให้ลำห้วยตื้นเขิน  น้ำแห้งไม่มีน้ำทำการเกษตร ทางผู้นำของแม่กระต๋อมทั้ง 3 หมู่ จึงได้ทำโครงการขอสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออนแห่งนี้ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แต่ยังไม่คืบหน้า  ซึ่งทางพี่น้องประชาชน ที่ได้ใช้ลำห้วยนี้ทำนามาหลายชั่วอายุคนแล้วรอคอยความหวังว่าจะได้อ่าง แต่ก็ไม่ได้สักที มีแต่เจ้าหน้าทีมาสำรวจแล้วก็เงียบหายไป มาปีนี้คิดว่าคงจะได้สร้างอ่างเสียที มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ในตำบลสรอยและป่าสัก เป็นอย่างมาก และเป็นการป้องกันน้ำป่าไหลหลาก ป้องกันภัยแล้ง ได้เป็นอย่างดีมากๆ
ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดอาคารเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน เพิ่มความสะดวกสบายให้ชาวเกาะ ชลบุรี...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ