วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#ประชุมเสนอรูปแบบทางเลือกและเสนอมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
        นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ มอบหมายให้นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมถนนสายแยก ทล.44 -ทล.420 อำเภอกาญจนดิษฐ์ เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โดยมีนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม ซึ่งกรมทางหลวงชนบทจัดการประชุมนี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการ โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืนที่ดินในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการต่อไป เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ณ โรงแรมแก้วสมุย
ภิญโญวงศ์สุวรรณหัวหน้าผู้สื่อข่าวส่วนกลางหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ