วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงราย สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
      เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ของจังหวัดเชียงราย โดยมี หน่วยงานราชการ อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์  ที่ห้องประชุมอูหลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

       โดยที่ประชุมได้ร่วมกันสรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ของวันที่ 13 เมษายน 2565  มีอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเกิดขึ้น 4 ครั้ง  มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 4 คน เป็นเพศชาย 4 คน เพศหญิง - คน ไม่มีผู้เสียชีวิต
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากการขับรถเร็วเกินกำหนดและเมาสุรา รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด และส่วนใหญ่เกิดเหตุในทางตรง ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นถนนทางหลวง อบต./ หมู่บ้าน และผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

       สำหรับแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจังหวัดเชียงราย มีการตั้งจุดตรวจหลักทั้งหมด 36 จุดตรวจ จุดบริการหน่วยงาน/อปท. จำนวน 150 จุด และมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1,223 คน ผลการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่างๆ ตามมาตรการ "1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม)" รวม 3,109 คัน ส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกกันน็อก ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เมาสุรา และขับรถเร็วเกินกำหนด

       ทั้งนี้ นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเข้มงวดกวดขันในด่านตรวจ จุดสกัดหลัก โดยเฉพาะด่านชุมชน ซึ่งจะเป็นกลไกหลัก ที่ป้องกันให้ผู้ดื่มสุราในหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งหากพบคนเมา ต้องห้ามขับรถออกนอกถนนสายหลัก และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด รวมถึงดำเนินการทางกฏหมายขั้นเด็ดขาดเพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง และผู้ใช้รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อใช้ยานพาหนะ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และลดอุบัติเหตุ ในช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2565 อีกด้วย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ