วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) สร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจ ปรับปรุงทางข้าม (ทางม้าลาย) โดยทำการรณรงค์การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร  ซึ่งจากการสำรวจทางข้าม (ทางม้าลาย) ในพื้นที่รับผิดชอบแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่1,2,3 แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองทุกแห่ง พบว่ามีทางข้ามทั้งหมด จำนวน 201 แห่ง ยังใช้การได้ดี 151 แห่ง และมีทางข้ามทางม้าลายที่ต้องปรับปรุง จำนวน 50 แห่ง ได้ดำเนินการแล้ว 43 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ  7 แห่ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน 

         ทั้งนี้ได้มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรณรงค์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  คือ  บนทางหลวงสาย 4169 หน้าโรงเรียนเกาะสมุย กม.ที่ 5+069 ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายชยพล อินทรสุภานายอำเภอเกาะสมุย เป็นประธานการรณรงค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรณรงค์ ร่วมกิจกรรม ปรับปรุงทางข้าม (ทางม้าลาย) ทาสีริมฟุตบาท และแจกสติกเกอร์แก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน เพื่อรณรงค์ ป้องกัน สร้างความตระหนัก ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย)   ขณะเดียวกันทางตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สั่งการทุก สภ.บังคับใช้กฎหมายจราจร อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง อาทิเช่น บนทางหลวงสาย 4153 กม.ที่ 7+950 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยทางถนน เร่ง ปรับปรุงทางข้าม (ทางม้าลาย) จัดทำป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ ติดสัญญาณไฟ สำหรับคนข้าม รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จริงจัง ใช้ยาแรง คือ ดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ได้รับโทษสูงสุด เพื่อให้ผู้ขับขี่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
ภิญโญวงศ์สุวรรณหัวหน้าผู้สื่อข่าวส่วนกลางหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ