วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565
วันพุธที่ 15 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายครรชิต ชมภูแดง หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ อำเภอ และภาคภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ 

สำหรับข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ของวันที่ 14 เมษายน 2565  มีอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเกิดขึ้น 8 ครั้ง  มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 8 คน เป็นเพศชาย 6 คน เพศหญิง 2คน ไม่มีผู้เสียชีวิต
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากการขับรถเร็วเกินกำหนดและเมาสุรา รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด และส่วนใหญ่เกิดเหตุในทางตรง ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นถนนทางหลวง อบต./ หมู่บ้าน และผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สำหรับแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจังหวัดเชียงราย มีการตั้งจุดตรวจหลักทั้งหมด 36 จุดตรวจ จุดบริการหน่วยงาน/อปท. จำนวน 150 จุด และมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1,218 คน ผลการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่างๆ ตามมาตรการ "1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม)" รวม 7,411คัน ส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกกันน็อก ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เมาสุรา และขับรถเร็วเกินกำหนด
 ทั้งนี้ นายครรชิต ชมภูแดง หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัดเชียงราย ประธานการประชุม ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเข้มงวดกวดขันในด่านตรวจ จุดสกัดหลัก โดยเฉพาะด่านชุมชน ซึ่งจะเป็นกลไกหลัก ที่ป้องกันให้ผู้ดื่มสุราในหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งหากพบคนเมา ต้องห้ามขับรถออกนอกถนนสายหลัก และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง และผู้ใช้รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อใช้ยานพาหนะ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และลดอุบัติเหตุ ในช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2565 อีกด้วย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ