วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ยะลา สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ยะลาเกิดอุบัติเหตุ 17 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 19 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต 
 วันนี้ 18เม.ย. 65 ที่ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ได้เป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 จังหวัดยะลา ในห้วงระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 โดยมีนายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 จังหวัดยะลา และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ก่อนเริ่มประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ผลการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ทั่วประเทศ
 นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  เปิดเผยว่า  จังหวัดยะลาได้ตั้งจุดตรวจในพื้นที่อำเภอ จำนวน 8 อำเภอ จุดตรวจหลัก จำนวน 17 จุด  เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จำนวน 536 คนต่อวัน การตั้งด่านชุมชน จำนวน 61 ด่าน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 910 คนต่อวัน การเรียกตรวจตามมาตรการ 10 มาตรการ  สำหรับอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดยะลาที่เกิดขึ้นมี 17ครั้ง ในพื้นที่อำเภอรามัน 5 ครั้ง อำเภอเบตง 4ครั้ง อำเภอกรงปินัง 2 ครั้ง อำเภอเมืองยะลา 2ครั้ง อำเภอยะหา 1 ครั้ง อำเภอบันนังสตา 1 ครั้ง อำเภอกาบัง 1 ครั้ง และอำเภอธารโต 1 ครั้ง มีจำนวนผู้บาดเจ็บจำนวน 19 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต  สาเหตุตัดหน้ากระชั้นชิด ขับรถเร็วเกินกำหนด และเมาสุรา ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บ เป็นอันดับหนึ่ง คือ รถจักรยานยนต์  ช่วงอายุผู้ประสบเหตุ มากที่สุด คือ ช่วงอายุ 40-49 ปี ทั้งนี้ ได้ขอบคุณผลการดำเนินงานทุกภาคส่วน ในการการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี และมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 สำหรับข้อมูลสถิติเมื่อเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง การเกิดอุบัติเหตุ ลดลง จำนวนผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น  ไม่มีผู้เสียชีวิต สรุปภาพรวมทั่วประเทศ ผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต จำนวน 8 จังหวัด คือ นครพนม บึงกาฬ ปัตตานี ยะลา ระนอง ลำพูน สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี
#ประชุม7วันอันตราย
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

southhotnews.com
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ