วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สว.ทบ. เชิญ พล.อ.พหล สง่าเนตร อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมฯ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ "กระบวนการทัศน์ใหม่ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร"


วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565  ณ อาคารรับรองเกษะโกมล ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 

นายสุวิทย์ ธรณินทร์พาณิช นายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก (สว.ทบ.) กล่าวว่า 
วันนี้ ได้เรียนเชิญ 
พลเอก พหล สง่าเนตร อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม 
ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "กระบวนการทัศน์ใหม่ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์(บรรยายและฝึกปฏิบัติ) ช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.  ให้กับ นักศึกษาผู้เข้าอบรม "การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่" รุ่นที่ 1 
โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งการมาบรรยายพิเศษในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ และฝึกปฏิบัติ จะทำให้นักศึกษาและผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ มีแนวคิด ได้ฝึกปฏิบัติการบูรณาการแนวคิด STAR STEMS เพื่อหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการนำองค์กรและประเทศ สู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวคิด และมุมมองที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมได้ต่อไป 

     โดย นายสุวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดอบรม "การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่" รุ่นที่ 1 ดังกล่าวนี้ จัดอบรมทุกวันศุกร์ เป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 
และ รุ่นที่ 1 นี้ ใกล้ที่จะครบกำหนดภายในเดือนพฤษภาคม2565 
    จึงขอแจ้งผ่านไปยังท่านผู้สนใจที่จะเข้าอบรม หลักสูตรรุ่นที่ 2 เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2565 ท่านใดสนใจเข้าอบรมในช่วงระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2566
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
: สมาคมวิทยาลัยแห่งการทัพบก (สว.ทบ.)
เลขที่ 55 ถนนเทอดดำริห์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
:โทร 092-748-8688


#สมาคมวิทยาลัยแห่งการทัพบก (สว.ทบ.) 
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.)
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ