วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เมื่อ
18 พ.ค.65 
-เวลา 09.00 น. กลุ่มเรียกร้องที่ดินทำกิน "เกษตรกรสรรค์สร้างสังคมใหม่" ประมาณ 400 คน นำโดยนายโยคินธ์ คำวงศ์  เดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 30 คัน มารวมตัวบริเวณลานประติมากรรมปูดำ ถนนอุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่จังหวัดกระบี่
 พร้อมด้วยรถยนต์ติดเครื่องเสียง และป้ายข้อความ
วัตถุประสงค์ ทำกิจกรรมเดินขบวนไปยังบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
ข้อเรียกร้องดังนี้
กลุ่มเกษตรสรรค์สร้างสังคมใหม่ ได้เคยทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อตรวจสอบที่ดิน และจัดสรรค์ที่ดินทำกิน และได้ยื่นหนังสือกับทางจังหวัดกระบี่ 2 ฉบับ แต่ปัญหาคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ยอมดำเนินการตามข้อเสนอ และปฏิบัติตามกฎหมาย เช่นพื้นที่บริษัทบริเวณเช่า อยู่ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี แต่รุกล้ำเข้ามาอยู่ ในจังหวัดกระบี่ และทำเกินพื้นที่อนุญาต ทางกลุ่มขอมีส่วนร่วมทุกระดับของการแก้ปัญหา เช่น พื้นที่ และสถานภาพที่ดิน ตลอดจนอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการทำงานของภาครัฐ ไม่ยอมตอบ และรายงานอย่างตรงไปตรงมา บิดเบือน และปิดกั้น การมีส่วนร่วม ไม่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรรความเป็นมนุษย์ ใช้กระบวนการยุติธรรมครองครองทำประโยชน์ในที่ดินรัฐอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งทางกลุ่มได้รับหนังสือคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ คุ้มครอง แต่ผลทางหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรม ก็ได้รับรายงานเท็จจากเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น หน่วยงานป่าไม้ ที่รายงานไม่ตรง และไม่ยอมยกเลิกสัญญา ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ทางกลุ่มเกษตรสรรค์สร้างสังคมใหม่ มีข้อเสนอแนะเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จในการแก้ปัญหาคือ
1.บันทึกลงนามร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา ถึงตัวแทนภาครัฐและภาคประชาชน อัตราส่วนที่เท่าเทียม หมายถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.ถ้าบริษัทผิดเงื่อนไขสัมปทาน ให้ยกเลิกสัญญาและร้องทุกข์กล่าวโทษกับบริษัท
3.ให้ยกเลิกคดี และถอนฟ้อง แกนนำ และสมาชิกกลุ่มเกษตรสรรค์สร้างสังคมใหม่
4.ขอให้ทางจังหวัดมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบร่วมกันกับผู้แทนของกลุ่มเกษตรสรรค์
สร้างสังคมใหม่
5.ให้ทางกลุ่มตกลงทำแผนร่วมกัน ทุกระดับของการแก้ปัญหา
6.ให้รายงานผลการดำเนินการ ให้รัฐบาลทราบเรื่องสภาพปัญหา และการแก้ปัญหาให้ทางสำนักนายกรัฐมนตรีรับทราบด้วย
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการและสั่งการ
รายละเอียดกิจกรรม
ในกิจกรรมมีการปราศรัยโดยนายโยธินธ์ คำวงศ์โจมตีการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเรียกร้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนผู้ยากไร้
เวลา 09.40 น. กลุ่มได้เคลื่อนขบวนมายังบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด มีการปราศรัยเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับหนังสือ จากนั้นนายสมปองรัตนะผอ. ศูนย์ดำรงธรรมได้ออกมารับหนังสือและเชิญตัวแทนจำนวน 20 คนเข้าประชุทหารือณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังเก่า โดยมีตัวแทน โดยมีหัวหน้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นิคมสหกรณ์ และตัวแทนฝ่ายปกครองร่วมประชุม
ทสจ.กระบี่ชี้แจงถึงสถานะของที่ดินแปลงที่เกิดปัญหาว่ายังอยู่ในช่วงการสัมปทาน หมดการอนุญาตปี 2566 
นายโยคินธ์ คำวงค์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของที่ดินแ่าย่านยาวที่บมจ.ยูนิวานิช ครอบครองโดยผิดกฎหมาย เรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าว เบื้องต้นให้จังหวัดกระบี่รายงานให้นายกรัฐบาลทราบถึงสถานการณ์ต่างๆ 
นอกจากนี้ตัวแทนกลุ่มได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตเก็บของป่าในพื้นที่สวนปาล์มหมดสัมปทานว่าประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอนุญาตหรือไม่รวมถึงอยากให้ภาครัฐประกาศให้ชัดเจนว่าที่ดินแปลงไหนหมดสัมปทานและมีสถานะอย่างไร
ทั้งนี้ในที่ประชุมมีข้อสรุปเห็นด้วยกับการตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบปัญหาที่ดินทำกิน เพื่อนำที่ดินกลับมาสู่รัฐและจัดสรรให้กับผู้ยากไร้ต่อไป
1หลังเสร็จสิ้นการประชุมนายโยธินได้มาชี้แจงให้กับมวลชนที่รออยู่หน้าศาลากลางว่าผลการประชุมเป็นที่น่าพอใจ จะมีการตั้งคณะกรรมการลงไปตรวจสอบพื้นที่ ซึ่งตนเองจะขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนกลางอีกครั้งหนึ่ง
ยุติกิจกรรมเวลา 10.50  น.
สมใจนวลนุ่นรองผอ.ศูนย์ข่าวภาคใต้หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ภิญโญวงษ์สุวรรณหัวหน้าผู้สื่อข่าวส่วนกลางหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย.
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ