วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ปทุมธานีเดินหน้ารณรงค์ “ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามและสวมหมวกนิรภัย 100 %” มุ่งสร้างวินัยจราจร
    เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่23พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณทางข้ามโรงเรียนวัดบางเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบางเดื่ออำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามและการสวมหมวกนิรภัย 100 %”โดยมี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พล.ต.สมพงษ์ ธรรมสุธีร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเดื่อ พ.ต.อ.ณรงค์ เอี่ยมระหงษ์ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี นายพนม เกตุนคร ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองปทุมธานี เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดปทุมธานี จิตอาสาเมืองปทุมธานี เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม 
นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานีได้กำหนดให้ “การสวมหมวกนิรภัย 100 %” เป็นวาระของจังหวัด ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม และสวมหมวกนิรภัย 100 %” ตามที่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน แจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอและทุกระดับ ดำเนินการจัดกิจกรรม "รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ทางม้าลาย" เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ตระหนักถึงการใช้ความเร็วในเขตชุมชนเช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล โดยให้ชะลอความเร็วในที่คับขัน หรือที่มีการจราจรพลุกพล่าน หรือมีสิ่งกีดขวาง ทางร่วม ทางแยก ทางข้าม ทางม้าลาย และหยุดให้คนข้าม ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร นั้น ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ อำเภอเมืองปทุมธานีในฐานะ ศูนย์ปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคีเครือข่ายและจิตอาสาในพื้นที่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ทางข้ามทางม้าลาย ไปพร้อมกันกับการรณรงค์ให้ประชาชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อสร้างจิตสำนักที่ดีให้แก่ บุคลากรภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ ทางถนนลงได้
ทั้งนี้ ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ และแจกหมวกนิรภัยให้กับผู้สัญจรใช้รถใช้ถนน โดยมุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ตลอดจนการรณรงค์การไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด ดื่มไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย โดยเฉพาะบริเวณเขตชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ใช้ทางข้ามทางม้าลายเกิดความปลอดภัยสูงสุด

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว นายพงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา ผู้สื่อข่าวปทุมธานี
นายวีรวิทย์ กูลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ