วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เที่ยวเมืองไทย สบายใจ สบายกระเป๋า
ขอสนับสนุนและขอส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองไทย นำรายได้เข้าสู่ประเทศชาติ และประชาชนคนไทย

...กราบขอบพระคุณ..
    ดร.เอก  อัศวเรขา
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ท่องเที่ยวเมืองกาญ ล่องเรือชมทิวทัศน์อันสวยงาม และพาชมไร่ลงมือเป็นเกษตรกรเองเพื่อศึกษาการทำการเกษตร การลงทุนและการตลาด
...กราบขอบพระคุณครับ...
นายวิชิต ดิษฐประสพ และคณะ
สนับสนุนโดย
เผยแพร่และรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ