วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เมื่อวันที่๑๒ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่อ่างห้วยแม่ปะยางแม่ขมิง ม.๒ ต.สรอย อ.วังชิน จ.แพร่  
 นายฐิติวัฒน์    ว่องวรรณกูล  กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นประธานฯ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม"โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน "มีนายปานศร ภมรพันธุ์ นายอำเภอวังชิ้น,นายอธิวัฒน์ อารัญ ปลัด หัวหน้างานสำนักปลัด อ.วังชิ้น,พ.อ.สุชาติ พุ่มสุวรรณ  รอง ผอ.รมน.จ.แพร่ ฝ่ายทหาร,นายสุวิทย์ ใจคำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จนท.อช.ปางงุ้น,ดร.รวยบุญ รัศมีเทศ จนท.อบจ.แพร่ และ จนท.นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายก อบต.สรอยฃ พร้อมด้วยทีมงานบริหาร-เจ้าหน้าที่,คณะครูและนักเรียน ร.ร.สรอยเสรีวิทยา,พี่น้องประชาชน บ.แม่ขมิง ได้ร่วมกิจกรรม ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น  โดยมีนายอัจฉริยะพงษ์  ปันฟอง ผญบ.แม่ขมิง ม.๒ ต.สรอยฯกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯมีวัตถุประสงค์เพื่อ ดำเนินงานเรื่องการป้องกันอุทกภัยครบวงจรและยั่งยืน  มีการวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยมูลนิธิฯได้มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพชุมชน พบว่าหมู่บ้านดังกล่าวมีโครงการสร้างฝายชลอน้ำอย่างต่อเนื่องทุกปี  ได้ดูแลบำรุงรักษา แต่บางแห่งถูกน้ำป่ากัดเซาะชำรุดพังเสียหาย ปีนี้จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
หนึ่ง
      นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล   ประธานพิธี กล่าวว่า  ได้เล็งเห็นวามสำคัญ ความจำเป็นและประโยชน์ของหมู่บ้าน/ชุมชนในการฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน จึงได้ทำโครงการกิจกรรมนี้ขึ้นมา 
        จากนั้น  จึงได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำ ที่ป่าชุมชน เหนืออ่างห้วยแม่ปะยาง
    ต่อมาได้เดินทางเปิดอบรมแกนนำกลุ่มเยาวชน ที่ห้องโสตศึกษา ร.ร.สรอยเสรีวิทยา ภายใต้โครงการ"นำร่องศึกษาดูงานสถานีโทรมาตรอัตโนมัติและการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน"ในการประยุกต์เตือนภัยพิบัติในหมู่บ้าน/ชุมชน
     โดยมี ดร.รวยบุญ  รัศมีเทศ รอง ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(สสน.)และคณะฯเป็นวิทยากรให้ความรู้  ซึ่งในอดีต๒๑ปีผ่านมา (วังชิ้นวิปโยค)เมื่อวันที่ ๔ พ.ค.๔๔ ได้เกิดฝนตกหนัก ดินถล่ม มีผู้เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหายจำนวนมากหลายหมู่บ้าน ๓ ตำบล  ๒๙ หมู่บ้าน  ปีนี้จึงมีโครงการ ในการระวังภัย มีจุดเฝ้าระวัง ๒๔ จุด(ต.สรอย ๑๐ หมู่บ้าน,ต ป่าสัก ๕ หมู่บ้าน,ต.แม่พุง ๑๔ หมูบ้าน)จุดอพยพ ๘ จุด มีการเตรียมความพร้อมไว้ ๔ ขึ้นตอนคือ
    ๑.การบริหารจัดการน้ำในสภาวะปกติ,
    ๒.ก่อนเกิดภัยพิบัติ
    ๓.ระหว่างเกิดภัยพิบัติ
    ๔ หลังการเกิดภัยพิบัติ     
      ซื่งทุกปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีไวรัสโคโรน่า(โควิด๑๙)ระบาดนั่น ผู้นำท้องที่,ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และ ปภ.จ.แพร่  จะมีการซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับมือและการอพยพ เมื่อมีภัยพิบัติอยู่เสมอ สามปีมานี้จึงได้งดไป
ร.ต.อ.ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 รับมอบกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ บก.น.1จากท่าน ดร.พีรวัฒน์ -ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1  รับมอบกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ บก.น.1จากท่าน ดร.พีรวัฒน์...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ