วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามผลการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
 ที่ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะตรวจติดตามผลการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมประชุมตามหัวข้อแผนการสอดส่องแผนงาน/โครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรับฟังรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ก.ธ.จ. กำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 จากนั้น นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้ลงพื้นที่ดูโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำดาดคอนกรีตคลองวังยาง ตำบลวังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เพื่อดูความคืบหน้าการก่อสร้างของโครงการเป็นไปตามระยะเวลาหรือไม่ พร้อมทั้งสอบถามเจ้าที่ ๆ รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ว่า โครงนี้มีประชาชนที่ได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร / ข่าว
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ