วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจป่าชุมชนต้นแบบของขอนแก่น
วันนี้เวลา10.00น.นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการป่าชุมชนบ้านป่าชาด ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นป่าชุมชนต้นแบบของจังหวัดขอนแก่นที่มีการดูแลรักษาโดยจิตอาสา เป็นโมเดลคนอยู่กับป่าโดยตำบลทรายมูลมีหลายชุมชนที่มีการอนุรักษ์ป่าให้คงความเป็นป่าถาวรและยั่งยืนตาม วิถีคน วิถีป่ามีการสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนมีความรักษ์ป่าและยังเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าตามแนวพระราชดำริฯด้วย ....6 พ.ค.2565
สนับสนุนโดย
เผยแพร่และรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ