วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หอการค้าจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมใหญ่สามัญ สร้างการรับรู้ สู่การต้อนรับSpecialize EXPO 2028
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้  อำเภอเมืองภูเก็ต


หอการค้าจังหวัดภูเก็ต นำโดย คุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เพื่อรายงานกิจกรรมและผลงานในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่สมาชิกหอการค้าได้รับทราบ รวมไปถึงการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน รวมทั้งภาคท้องถิ่นให้เกิดการประสานและบูรณาการการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมร่วมรับฟังบรรยายพิเศษจากคุณพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ (ทีเส็บ) ในหัวข้อEXPO 2028,Phuket, Thailand: Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity ชีวิตแห่งอนาคต - แบ่งปันความรุ่งเรืองอยู่กันอย่างเป็นหนึ่งเดียวและจัดเวทีเสวนา เรื่อง Expo 2028 Phuket, Thailand จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยจะได้อะไร และต้องเตรียมตัวอย่างไร?โดย คุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต, คุณพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สสปน.ภาคใต้, คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและคุณสมยศ ปาทาน ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตเข้าร่วม

ทั้งนี้ EXPO 2028Phuket, Thailand จะเป็นงานที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับจังหวัดภูเก็ต เพราะจะทำให้ภูเก็ตกลายเป็น MICE CITY ที่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากในโครงการจะมีศูนย์ประชุมขนาด 5,000 ที่นั่ง ที่จะสามารถขับเคลื่อนงาน Convention และ Exhibition ได้อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งโครงการ Medical Plaza เมื่อผนวกรวมกับศูนย์วิจัยทางการแพทย์ จะยิ่งทำให้ภูเก็ตเข้าใกล้การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การที่ไทยจะได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจะต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดี โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2565 ทางคณะกรรมการ BIE มีกำหนดเดินทางมาจังหวัดภูเก็ต  เพื่อตรวจสอบความพร้อมการเป็นเจ้าภาพของจังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิดที่ได้นำเสนอ ในการประชุมครั้งนี้จึงถือเป็นการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการแบ่งปันความสุขต้อนรับผู้มาเยือนอีกด้วย

โดยทางคณะกรรมการ BIE กำหนดเดินทางมาจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2565 ตามภารกิจ Enquiry Mission ของงานเสนอเป็นเจ้าภาพ Specialised Expo ซึ่งการที่ภูเก็ตจะได้รับเลือก เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่กรรมการจะใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน คือ คนในพื้นที่เห็นด้วยกับการจัดงานในครั้งนี้ 

ทั้งนี้ภูเก็ตได้โอกาสสำคัญในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo ภายใต้ชื่องาน EXPO 2028 – Phuket, Thailand ซึ่งเป็นงาน Exhibition ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นรองเพียงงาน World EXPO เท่านั้นEXPO 2028- Phuket, Thailand นำเสนอภายใต้แนวคิดหลัก Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity ชีวิตแห่งอนาคต - แบ่งปันความรุ่งเรืองอยู่กันอย่างเป็นหนึ่งเดียว

งาน EXPO 2028 จะเป็นงานที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับจังหวัดภูเก็ต เพราะจะทำให้ภูเก็ตกลายเป็น MICE CITY ที่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากในโครงการจะมีศูนย์ประชุมขนาด 5,000 ที่นั่ง ที่จะสามารถขับเคลื่อนงาน Convention และ Exhibition ได้อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งโครงการ Medical Plaza เมื่อผนวกรวมกับศูนย์วิจัยทางการแพทย์ จะยิ่งทำให้ภูเก็ตเข้าใกล้การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 


ในส่วนของชุมชนและคนภูเก็ตจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงาน EXPO 2028 รวมถึงการกระจายรายได้ไปยังภาคส่วนต่างๆ และที่สำคัญที่สุดคือเป็นตัวเร่งสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรองรับงานนี้ ขณะเดียวกันระยะเวลาอีก 6 ปี ภูเก็ตต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อรองรับอุตสาหกรรม MICE ที่จะมีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก หากภูเก็ตได้รับเลือกเป็นสถานที่ในการจัดงานจริงๆ เรามาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันนะครับ … ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือของพวกเราทุกคนโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี “ วันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม  2565 ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ