วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รอง บช.ภ.7เซ็นคำสั่งเด้ง!! ผกก.ด่านช้าง-สว.พงส. เข้ากรุ ศปก.ภ.7 

จากกรณีที่ปรากฏข่าวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 65 ที่บ้านเลขที่ 555 หมู่ที่ 3 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี กรณีพนักงานสอบสวน สภ.ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ให้ความเป็นธรรมในการดำเนินคดี กรณีนายโสภณ หรือตั้ม นวมนาคะ ก่อเหตุกระทำอนาจารแก่ นางสกุณี พรหมหาญ และ เด็กหญิง ปิ่นมณี พรหมหาญ โดยมี พ.ต.ท. ยศวีร์ สวัสดิ์โยธิน สารวัตรสอบสวน สภ.ด่านช้าง เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ตามที่ข่าวเสนอไปแล้วนั้น


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 9 พ.ค.65 ที่ บช.ภ..7 พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมซิต รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ลงคำสั่งตำรวจภูธรภาค 7 ที่ 286 /2565 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการของตำรวจภูธรภาค 7 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความ
เหมาะสม และมีให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547และข้อ 8 (2) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 จึงให้ช้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 7 โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (งานบริหาร) ที่รับผิดชอบงานศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 7 มอบหมาย
โดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 7 ดังนี้ 1.พ.ต.อ. ยิ่งยส เขินอำนวย ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรด่านช้าง 2.พ.ต.ท.ยศวีร์ สวัสดิ์โยธิน
สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรด่านช้าง

อนึ่ง ข้าราชการตำรวจที่ถูกสั่งให้มาปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าว มีสิทธิร้องทุกข์ต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ตร. ได้ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 106 ประกอบ กฏ ก.ตร. ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ.2547 ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ พล.ต.ต.นัยวัฒน์  รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรภาค 7
ที่ 297/2565เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ด้วยตำรวจภูธรภาค 7 มีคำสั่งที่ 286/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ให้ พ.ต.อ. ยิ่งยส เขินอำนวย ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรด่านช้าง และ พ.ต.ท. ยศวีร์ สวัสดิ์โยธิน
สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรด่านช้าง ปฏิบัติราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 7โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (งานบริหาร) ที่รับผิดชอบงานศูนย์ปฏิบัติการตำรจภูธรภาค 7 มอบหมาย โดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 7 ทั้งนี้ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2565
เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรภาค 7 ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 (3) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
จึงให้ พันตำรวจเอก ธนากร สุวรรณศรี รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทนผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


ราชจักร เพ็งอุ่น  ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม สุพรรณบุรี

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ