วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2565 
เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดยมีนายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสภาสถาบัน จำนวน 14 ท่าน ผู้บริหารสถาบัน จำนวน 5 ท่าน และผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน จำนวน 2 ท่าน

จากการประชุมสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้

- กำหนดแนวทางพัฒนาสถาบัน โดยคณะกรรมการฯจัดทำยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมพัฒนาสถาบัน เพิ่มจำนวนนักศึกษา แก้ปัญหานักศึกษาออกกลางคัน ขยายขีดความสามารถเชิงรุกด้านความร่วมมือกับผู้ประกอบการทวิภาคี เพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนและให้ผู้เรียนมีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน เพิ่มทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ

- วางแผนให้ผู้ทรงคุณวุฒิฯสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เตรียมลงพื้นที่สนับสนุนการบริหารการศึกษาของผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดทั้ง 7 วิทยาลัยในฐานะทีมสนับสนุนเพื่อเป้าหมายความสำเร็จของการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในอนาคต
ในแนวคิด “งานก็เป็นผล  คนก็เป็นสุข”
 
 #สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565  จังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด​เชียงราย​ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ