วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาและประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit on Tobacco Control) และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของคณบดีสาขาวิชาชีพสุขภาพต่าง ๆ
 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก กรุงเทพฯ 
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ในฐานะประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit on Tobacco Control) และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัย ของคณบดีสาขาวิชาชีพสุขภาพต่าง ๆ 7 สภาวิชาชีพ โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในครั้งนี้ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ด้วย

สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลความร่วมมือให้แพร่ขยายเป็นวงกว้างและเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อวิชาชีพสุขภาพไทยปลอดภัยบุหรี่อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ นับเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพที่สำคัญอันดับต้น ๆ ของคนไทย เป็นสาเหตุการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง มากกว่า 25 โรค ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควรปีละกว่า 50,000 คน และภาครัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคเหล่านี้สูงเกือบ 1 แสนล้านบาทในแต่ละปี และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการทำให้บุคลากรวิชาชีพสุขภาพทุกสาขา หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพประชาชนให้ปลอดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท และต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สามารถส่งถ่ายข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีผลเสียต่อสุขภาพ โดยสามารถสอดแทรกความรู้ในทุกขั้นตอนของการตรวจวินิจฉัยรักษา ทั้งเรื่องการให้คำปรึกษาช่วยเลิกบุหรี่ การป้องกัน การจัดการสภาพแวดล้อม รวมถึงการเข้าใจกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่
.
ด้าน ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดการประชุม ตอนหนึ่งว่า “บุคลากรในเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ จะต้องเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกลจากผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม การประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นการรวมพลังของบุคลากรด้านสุขภาพ ระดับผู้นำ สรรค์สร้างบุคลากรด้านสุขภาพให้ปลอดจากยาสูบ และเป็นผู้มีความรู้เพื่อไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ”

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.57ปี) 
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน0846742423
#T.Newsman007Online
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ