วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สภ.เขาพนม..ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน “ยาเสพติด” ตั้งแต่ปฐมวัย 
   วันที่ 10 พ.ค.65 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.เขาพนม/กรรมาธิการฯ/ที่ปรึกษาฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ครั้งที่ 7 ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ซึ่งจัดการประชุม ณ ห้องประชุม N 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กทม. 


   พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ปธ.คณะอนุกรรมาธิการฯ/ประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะทางสมอง EF จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ปัตตานี, ศรีสะเกษ, กาญจนบุรี และ กทม.(เขตสวนหลวง) โดยคุณสภาวดี หาญเมธี รอง ปธ.คณะอนุกรรมาธิการฯ/ปธ.สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
   ผกก.สภ.เขาพนม ได้นำเรียนต่อที่ประชุมในฐานะกรรมาธิการฯและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ(EF) ขอชื่นชมและชมเชย พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ซึ่งทุ่มเทการขับเคลื่อนงาน EF อย่างเต็มกำลังความสามารถ จึงฝากถึงประธานสถาบันรักลูก/รอง ปธ.กรรมาธิการฯ ให้แสดงศักยภาพการขับเคลื่อนงาน EF ให้เต็มที่
   และขยายพื้นที่ดำเนินการเป็นกรณีศึกษาให้มากขึ้น เสมือนกันทำงานแก้ปัญหายาเสพติด “ชุมชนยั่งยืนของ ตร.” ซึ่งต้องเพิ่มปริมาณพื้นที่ดำเนินการให้มากขึ้นเช่นกัน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและง่ายต่อการผลักดันให้หน่วยเหนือให้ความสำคัญและผลักดัน/สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในการขับเคลื่อนต่อไป
   พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์
   กรรมาธิการฯ/ที่ปรึกษาฯโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ