วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.ทิพยวรรณ  นิลทยา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาววิชชุตา แก้วศิริ กรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา/ภริยานายอำเภอเมืองยะลา 
พร้อมด้วยนายธราวุธ  ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไทยหรือผ้าตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ  หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ในการนี้ ได้มีการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าเขียนมือ และกิจกรรมลงสีภาพผีเสื้อผ่านงานเขียนมือของกลุ่ม ASSAMA BATIK ซึ่งใช้เทคนิคการไล่สีเพื่อให้ภาพเกิดมิติที่โดดเด่นร่วมสมัย โดยมีปลัดผู้เป็นหัวหน้าส่วนประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานในพื้นที่ บัณฑิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ