วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ปกครองเกือบ 3,000 คน ร่วมงาน “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์และการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้” ตลอด 3 วัน คึกคัก
 พร้อมส่งมอบธงเกียรติยศเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน ให้กับ อบจ.ปัตตานี เพื่อเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมในปีต่อไป

     วันนี้ (21 พฤษภาคม 2565) 
ที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา                        พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีปิดงานกิจกรรม “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ และการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย ชายแดนใต้” ภูมิภาษา วิถีพหุวัฒนธรรม :  นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันการประกวดประกวดร้องเพลงชาติไทย และมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง 34 เครือข่ายที่ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ นอกจากนี้ภายในงานมีการส่งมอบธงเกียรติยศการจัดงาน “มหกรรมการอ่านแห่งชาติ” ส่งต่อภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี          เพื่อเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมในปีต่อไป

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ในสามวันที่ผ่านมา ถือเป็นความสำเร็จและจับต้องได้ที่สุดงานหนึ่ง เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยพาเด็กไปในโลกของหนังสือ หนังสือเป็นเครื่องมือเปิดทางทำให้เด็กแสวงหาความรูในโลกใบนี้ หนังสือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความคิดและจินตนาการ เกิดการพัฒนาสมอง รวมทั้งสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว   เห็นลูกได้นั่งตักคุณพ่อคุณแม่ หนังสือได้สอดแทรกภาษาไทยและภาษาอื่นๆ เด็กจะไม่รู้สึกเบื่อ รวมทั้งหนังสืออ่านเล่น  และสื่อสร้างสรรค์ต่างๆจากการใช้วัสดุรอบๆตัวมาประดิษฐ์ให้เด็กเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้ กิจกรรมครั้งนี้เราได้เห็นภาพเหล่านี้ทั้งหมด ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นกุญแจดอกสำคัญสำหรับภาคใต้ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องการอ่านของเด็กได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามตลอดทั้ง 3 วัน บรรดาผู้ปกครอง คุณครู ต่างนำเด็กๆ และเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางมาร่วมงาน มหกรรมการอ่านแห่งชาติ “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ และการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้"  กันอย่างคึกคัก เกือบ 3,000 คน พร้อมเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆที่ทางหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนมาร่วมจัดแสดงกว่า 45 บูธ ตลอด 4 ชั้น โดยชั้นที่ 1 เป็นกิจกรรมจากเครือข่ายพลังอ่านชายแดนภาคใต้ (สสส.) จำนวน 33 บูท ประกอบด้วย นิทรรศการอ่านเพื่อชีวิต มหัศจรรย์นิทานนานาชาติ มินิมหัศจรรย์ห้องสมุดของเล่นอ่านยกกำลังสุข ฟ้าใสสร้างพลเมืองเด็ก  ด้วยการอ่าน อ่านปลูกรัก ชั้นที่ 2 เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 12 บูท ประกอบด้วย มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ ภาษาไทยควบคู่ ภาษาถิ่น ภาคีเครือข่ายศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคีเครือข่ายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และกิจกรรมการละเล่นและเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ชั้นที่ 3 และ 4 เป็นเวทีการเรียนรู้เอกลักษณ์ของชาติ ประกวดมารยาทไทย โดยทุกกิจกรรมมีการสอดแทรกกระบวนเรียนรู้ผ่านสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดับปฐมวัย สร้างภูมิภาษา ให้มีความรู้ความสามารถด้านคุณธรรมจริยธรรม ทักษะการใช้ภาษา การสื่อสารเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงให้เด็กปฐมวัย ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและชุมชนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข
นายเจษฎา สิริโดยทันหัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวจังหวัดยะลา
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ