วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สภ.เขาพนม..การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดฯ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 31
   วันที่ 12 พ.ค.65 พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.เขาพนม/ที่ปรึกษาฯ/รองประธานคณะอนุกรรมาธิการการบำบัดรักษาฯ ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการฯผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ซึ่งจัดการประชุม ณ ห้องประชุม N 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กทม. โดยนายนิยม เวชกามา รองประธานคณะกรรมาธิการฯ/ประธานการประชุมฯ ดังนี้    -พิจารณากรณีมีบุคคลบุกรุกเข้าไปในพื้นที่หวงห้ามภายในเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจากมีอาการหลอนจากการเสพยาเสพติด โดยเชิญผู้แทนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง
   -พิจารณากรณีมีประชาชนร้องเรียนว่าถูก จนท.ตร.ภ.จว.สกลนคร ชุดปราบปรามยาเสพติด จับยัดยาบ้าและเรียกเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัว โดยเชิญผู้แทนหน่วยเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง
   เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขมิให้เกิดการกระทำซึ่งส่งผลกระทบและเสื่อมเสีย รวมทั้งเสียหายต่อภาพลักษณ์ต่อองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต่อไป
   พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์
   กรรมาธิการฯ/ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ