วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ศ. เกียรติคุณ พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ พร้อม คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ร่วมเปิดงานสมาพันธ์เครือข่ายเซ็นทรัลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ "เรา...เลิก (บุหรี่) กัน" ในงานวันงดสูบบุหรี่โลก
ศ. เกียรติคุณ พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธาน
สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทและเปิดงาน สมาพันธ์เครือข่ายเซ็นทรัลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ "เรา...เลิก (บุหรี่) กัน ในงานวันงดสูบบุหรี่โลก" โดยมี คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมประกาศนโยบายคลังสินค้าปลอดบุหรี่ โดยมี คณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล, คณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่, พนักงานและอาสากลุ่มเซ็นทรัล พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์กระจายสินค้า เซ็นทรัลรีเทล สมุทรปราการ

ภายในงานมีการเปิดเวทีเสวนา หัวข้อ "เรา...เลิกบุหรี่กัน" โดย
1. นพ. สุขุม กาญจนพิมาย นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ประเด็น "พิษภัยบุหรี่กับโควิด"
2. นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประเด็น "บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายหรือไม่"
3. ผศ.นพ. กวิรัช ตันติวงษ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็น "บุหรี่ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ จริงหรือ?"
4. คุณธเนศร เนื่องจำนงค์ Head of Supply Chain and Logistics, Non-Food
ประเด็น "แนวทางนโยบายผลักดันเข้าสู่ "คลังสินค้าปลอดบุหรี่"

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารนายทรงศักดิ์  ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร / ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ