วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อบจ.เชียงราย เปิดเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 (Fruit Festival) มุ่งส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นาอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 (Fruit Festival) ณ โรงเรียนบ้าน
นางแล ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, สมาชิกสภาฯ, นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมในพิธีฯ ครั้งด้วย
.
เทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร
ผู้ปลูกผลไม้ต่าง ๆ ตลอดจน การพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 
ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับ “นโยบายเชียงรายเมืองอาหารปลอดภัย” ซึ่งนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่จะเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนางานด้านเกษตรปลอดภัยเกิดเครือข่ายต้นแบบชุมชนสนับสนุนการเกษตรที่ปลอดภัยอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
.
ภายในงานมีการจัดหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเช่น สับปะรด ลิ้นจี่  ส้มโอ มะม่วง ฯลฯ และตลาดประชารัฐ รวมถึงการออกร้านจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางด้านการเกษตร อาหารพื้นเมือง และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอุดหนุนสินค้าต่าง ๆ ภายในงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านนนางแล ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มาจูตี่มีผลไม้ถูกจากเกษตรกรตัวจริง

#อบจเชียงราย
#นโยบายเชียงรายเมืองอาหารปลอดภัย
#เชียงรายต้องดีกว่าเดิม
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ