วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#กระบี่ ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่  เปิดการฝึกสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในพื้นที่จังหวัดกระบี่   
          เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (10 พฤษภาคม 2565 ) พล.ร.ท.ก้องเกียรติ สัจวุฒ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานเปิดวันสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและร่วมชมการฝึกสาธิต โดยมี พล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือรองเสนาธิการทหารเรือเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์  หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่เป็นประธานร่วมและชมการฝึกสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในพื้นที่จังหวัด มีพล.ร.ต.สาโรจน์ บุญทับ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมชมสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลที่บริเวณลานประติมากรรมปลาใบ หาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี   

          กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในพื้นที่กว่า 20 หน่วยงานร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลในสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ซึ่งจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ที่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยในทะเลนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งจึงมีความจำเป็นต้องมีการฝึกซ้อมการปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ จึงได้กำหนดให้มีการสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลขึ้น เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน โดยมีหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมการสาธิตประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ ๓องค์การบริการส่วนจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑0 ศูนย์ปราบปรามประมงทะเล ตำรวจน้ำ รวมทั้งภาคประซาชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลในสถานการณ์ฉุกเฉิน  เพื่อรับทราบแนวทางในการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน เป็นการทดสอบและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อหาข้อข้อขัดข้องและข้อปรับปรุงที่จะทำให้การปฏิบัติร่วมกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับการการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้กำหนดแผนการฝึกซ้อมเป็นการสมมุติสถานการณ์เกิดเรือโดยสารนักท่องเที่ยว เกิดอุบัติเหตุทางทะเล  ทำให้มีนักท่องเที่ยวลอยคอในทะเลอยู่เป็นจำนวนมากและมีผู้ได้รับบาดออกเป็น   จึงเป็นการสนธิกำลังหน่วยงานภายใน ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ทั้งสิ้นกว่า  20 หน่วย เช่น ทัพเรือภาคที่ 3  ศรชลเขต 3 โรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้ ซึ่งมีการสนธิกำลัง และยุทโธปกรณ์ของหน่วยต่างๆลำเลียงขึ้นสู่ฝั่งและบัญชาการเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ 

     รองเสนาธิการทหารเรือ  กล่าวว่า     ภารกิจหน้าที่ของกองทัพเรือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลซึ่งจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ที่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในพื้นที่ครบทั้ง 6 จังหวัดอันดามันต่อไป

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
ปานอุมา แหละยุหีม/ข่าว
ภิญโญวงศ์สุวรรณหัวหน้าผู้สื่อข่าวสวนกลางหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ