วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565

      วันนี้ (28 พ.ค.65) เวลา 15.00 น. ที่ วัดลำมหาเมฆ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีพระครูวรธรรมวาที เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว
ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ไวนฤนาท
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดปทุมธานี นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี  นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี นายมังกร ประดิษฐ์ขำ
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงทำนุบำรุงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดจัดในวันที่ 28 ของเดือน ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป
นายวีรวิทย์ กูลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ