วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สว.ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการขยายเขตก่อสร้างคลองส่งน้ำระบบท่อแรงดัน และระบบประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่ ณ วัดโคกสว่าง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังและรายงานความคืบหน้าการดำเนินการขยายเขตก่อสร้างคลองส่งน้ำระบบท่อแรงดัน ความต้องการระบบประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมกันนี้ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย เสนอให้มีการสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็กในทุกหมู่บ้าน และควรมีการสร้างระบบน้ำประปา การซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดเสียหายและปรับถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต การสร้างสะพานข้ามห้วยโมง เนื่องจากสะพานไม้มีความชำรุด เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามโครงการป้องกันตลิ่งห้วยโมงพัง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และพิจารณาเปิดจุดผ่อนปรน ณ อำเภอท่าบ่อเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน
.
สำหรับประเด็นที่เสนอมานั้น หน่วยงานเกี่ยวข้องได้ชี้แจงและแจ้งความคืบหน้า โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำในการเสนอแผนงานและการบูรณาการงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายหน่วยงานในท้องที่รับไปดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ สำหรับประเด็นใดที่เกินกว่าอำนาจหน้าที่ของจังหวัด คณะกรรมการจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป
กฤติยากร ผาสุข ผอ.ประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ