วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ประมวลภาพข่าวประชุมใหญ่พรรคประชาไทย
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2565 ณ โรงแรมธาราแกรนด์ อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
(คลิปชุดนี้เป็นชุดที่ 5 และเป็นชุดสุดท้ายในการประมวลภาพประชุมใหญ่พรรคประชาไทย เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565) รวบรวมและจัดทำสกู๊ปข่าวโดยทีมงานสำนักกฎหมายพรรคประชาไทย /ทีมงานสำนักเลขาธิการพรรคประชาไทย และคณะกรรมการพรรคประชาไทย ด้าน social media  ประกอบด้วย.


1. นายวิชิต ดิษฐประสพ
รองหัวหน้าพรรคประชาไทยฝ่ายกฎหมาย
2.นายสมชาย แย้มเกษร
กรรมการบริหารพรรคประชาไทย
 3.นางสาว เพชรา พิมพ์จำปา
รองหัวหน้าพรรคประชาไทย
4.นางสาววิลาสิณีร์ รอดเรือง
เลขาธิการพรรคประชาไทย
5.นางสาว ณราพร อัครศักดิ์ศรี
รองหัวหน้าพรรคประชาไทย
6.นายอิทธิศักดิ์ อมรสิริศักดิ์
รองหัวหน้าพรรคไทย
7.นาง สุภสินี ชื่นค้า เบรกเกอร์
รองเลขาธิการพรรคประชาไทย
8.นายพัชรวัฒน์ อินทรสุคนธ์
ผช.ผอ. ฝ่ายกฎหมายพรรคประชาไทย
9.นาย กิตต์ขจร กิ่งแก้ว
(น้องอรรถ)ผู้ช่วยหัวหน้าพรรคประชาไทย และทีมข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี  TT.TV ทีวี ออนไลน์และสื่อมวลชนทุกแขนงต้องขอขอบคุณกรรมการบริหารพรรคประชาไทย สมาชิกพรรคประชาไทยและคณะทำงานพรรคประชาไทย ที่ได้ส่งภาพนิ่งและวีดีโอในการจัดทำข่าวสรุปงานประมวลภาพข่าวในการจัดประชุมใหญ่พรรคประชาไทย
วันที่ 30 เมษายน 2565 


...ขอขอบทุกท่านครับ..
(นายวิชิต ดิษฐประสพ)
รองหัวหน้าพรรคประชาไทยฝ่ายกฎหมายและฝ่าย social media
วันที่ 30 เมษายน 2565

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ