วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#กรุงเทพฯ ต้อง...ไปต่อ "สุชัย 
พงษ์เพียรชอบ" เบอร์ 5 "กระต่าย
คลองเตย" ลุยหาเสียง ขอคะแนน จากพี่น้องชาวคลองเตย 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ในพื้นที่เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

"นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ กระต่ายคลองเตย" ผู้สมัคร สก.เบอร์ 5 เขตคลองเตย (บัตรสีชมพู) ในนามกลุ่ม"รักกรุงเทพฯ" 

เดินหาเสียงในพื้นที่เขตคลองเตย แบบไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ขอคะแนนความเมตตาจากพี่น้องชาวคลองเตย อาสาตัวมาลงสมัครเป็นปากเสียงในนามสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ สก. เบอร์ 5 
"กลุ่ม รักษ์ท้องถิ่น" ไม่ทิ้งประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย 
เอาใจใส่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้อง ชาวคลองเตยมาอย่างยาวนาน ดูแลเสมือนญาติ ท่านที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ ด้วยความรักและความจริงใจ ทุกคะแนนเสียงของพี่น้องชาวคลองเตยเป็นกำลังใจในการทำงานของ "สุชัย
พงษ์เพียรชอบ
กระต่าย คลองเตย" เลือก สก.เบอร์ 5 บัตรสีชมพู เขตคลองเตย "โปรดไปร่วมใช้สิทธิ์" ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น...///

#คน คลองเตย
เลือก 
"สุชัย กระต่าย 
คลองเตย"
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ