วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
วันที่ 11 พค.65 เวลา 08.30 น.
นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 6 
ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheri Co- ordinator : FC) ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วยประมงอำเภอและเจ้าหน้าที่  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 5
สมใจนวลนุ่นรองผอ.ศูนย์ข่าวภาคใต้หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ภิญโญวงษ์สุวรรณหัวหน้าพฤษภาคมส่วนกลางหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ