วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“วันต้นไม้แห่งชาติ”

30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้  เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2532 กำหนดให้ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปี เป็น “วันต้นไม้แห่งชาติ” เพราะเป็นระยะเริ่มต้นฤดูฝน มีฝนตกลงมาแล้ว ซึ่งจะทาให้กิจกรรมการปลูกต้นไม้ได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์ และรู้จักการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษ์ไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต

ณ วัดสำปะซิว ต.สนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

#เรียบง่ายไปด้วยกันสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ