วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565

ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

#เรียบง่ายไปด้วยกันสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ