วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอไชยา เป็นประธานการประชุมโครงการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based on Road Safety Management) 
ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และคนในชุมชน ตระหนักถึงความเสียหายของอุบัติเหตุทางถนน และเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอไชยา เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
ภิญโญวงศ์สุวรรณหัวหน้าผู้สื่อข่าวส่วนกลางหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ