วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

โรงเรียนอนุบาลเบตง เปิดอาณาจักรของฝากเมืองเบตงและแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ  
วันนี้ (23 พฤษภาคม 2565) ที่โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อําเภอเบตง จังหวัดยะลา  นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง  เป็นประธานเปิด ศูนย์ One Stop Service อาณาจักรของฝากเมืองเบตง โดยมี พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล ผกก.สภ.เบตง นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง  นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง  นางอรวรรณ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบตง หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ร่วมในพิธี
 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)  ในปี พ.ศ. 2555  ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  และได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก  โรงเรียนบ้านเบตง “สุภาพอนุสรณ์”  เป็นโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)  เมื่อ  วันที่  24 เดือน มกราคม   พ.ศ.  2552  ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) ได้ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ( 3 ขวบ ) อนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6
สำหรับภายในศูนย์ One Stop Service อาณาจักรของฝากเมืองเบตง  จัดให้มีสินค้าโอท็อปของอำเภอเบตง มาจำหน่ายเช่น ผ้าปาเต๊ะ  มุมกาแฟ  รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมาชีพ   นอกจากนี้ภายนอกอาคารโรงเรียนได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชา ศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน      ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน และชุมชนใกล้เคียง  ซึ่งสามารถนำผลผลิตที่ได้จากการทำเศรษฐกิจพอเพียงมาสนับสนุนเป็นอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยทางครูประจำชั้นจัดให้มีกิจกรรมปลูกผักในตะกร้า พลาสติกสาน  เพาะเห็ดนางฟ้า  ปลูกผักรอบโรงเรียนและมีการประกวดผลผลิตจากการปลูกผักของแต่ละชั้นเรียนด้วย   จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่ได้มาเยือนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เข้ามาร่วมชม ช้อป ชิม อุดหนุนสินค้าภายในศูนย์ One Stop Service อาณาจักรของฝากเมืองเบตง ที่โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เปิดให้บริการทุกวัน     
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ