วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#กระบี่ คณะส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่สำรวจ และประชุมเตรียมพร้อม
 รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ คณะส่วนล่วงหน้า นำโดย พล.ท.ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยรักษาความปลอดภัย 905 (รออ.น.รปภ.905) ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ที่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

 การประชุมในครั้งนี้เพื่อสำรวจสถานที่และเตรียมความพร้อมเพรียง ๆเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดกระบี่ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
ปานอุมา แหละยุหีม /ข่าว
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ