วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายยุทธนา หยิมการุณ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี เปิดสำนักงานสมาคมชาวเพชรบุรี​
เมื่อวันเสาร์ที่ 7พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายยุทธนา หยิมการุณ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญและเปิดสำนักงานสมาคมชาวเพชรบุรี ณ อาคาร เลขที่ ๒๘๔ หมู่ ๒ ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณะกรรมการ สมาชิก และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล 

ทั้งนี้ สำนักงานสมาคมชาวเพชรบุรี แห่งนี้ได้มีมติเห็นชอบจากสมาคมฯให้เปลี่ยนสำนักงานสมาคมจากที่เดิม เพื่อเป็นที่ตั่งถาวรเป็นหลักแหล่ง เพื่อให้การสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้สะดวกและชัดเจน เป็นสถานที่พูดคุยระหว่างสมาชิกสมามาคมฯ เพื่อวางแนวทาง ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเพชรบุรีและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวเพชรบุรี
 
สมาคมชาวเพชรบุรี เดิมชื่อสมาคมสหภูมิเพชรบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐    โดยนายประมวล ชินรัตน์ เป็นผู้ริเริ่ม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมชาวเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑  เพื่อรวมรวบชาวเพชรบุรีที่อาศัยอยู่นอกและในจังหวัดเพชรบุรี มาร่วมกันทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์  ในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความรู้ การศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม การกีฬาและบันเทิง ช่วยเหลือการกุศลสาธารณะ และช่วยเหลือและอุปการะซึ่งกันและกัน  

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ