วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นิพนธ์ ย้ำ กลางวงสัมมนาปชป. ให้เชื่อมั่นการนำของพรรค กก.บห.ปชป. โว เข้าใจดี"แม้เงินไม่ใช่พระเจ้า แต่คนของพระเจ้าก็ต้องใช้เงิน" และ "ประชาธิปัตย์ไม่มีวันตาย"
    เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิดนำน้ำน้อยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายสมยศ พลายด้วง ผู้สมัครส.ส.เขต 3 พรรคปชป.สงขลา  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อย พร้อมด้วยคณะกรรมการสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขต 3 สงขลา แกนนำระดับตำบล และแกนนำระดับหมู่บ้าน ร่วมในเวทีฯ

    โดยการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ คณะกรรมการสาขาพรรค ร่วมกับคณะทำงานของนายสมยศ พลายด้วง ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 จังหวัดสงขลา ได้จัดตั้งแกนนำระดับตำบล แกนนำระดับหมู่บ้าน เพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลครอบคลุมในพื้นที่ในตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ เพื่อที่จะทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสาขาพรรคและพรรคปชป. วันนี้จึงได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นน้ำน้อยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำระดับตำบล และแกนนำระดับหมู่บ้านเข้าประชุมร่วมกว่า 300 คน

    นายนิพนธ์กล่าวว่า วันนี้ต้องขอขอบคุณ คุณสมยศ พลายด้วง ผู้สมัคร ส.ส.พรรคปชป.เขต 3 สงขลา ที่มีความตั้งใจจัดระดมความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเป็นครั้งที่ 3 แล้ว รวมถึงคณะกรรมการสาขาพรรคปชป.เขต3 สงขลา  ซึ่งการระดมความคิดเห็นจากพี่น้องประชาขนในตำบลน้ำน้อย เพื่อที่จะได้ทราบปัญหา หรือมีนโยบายอะไรที่ประชาชนต้องการ ทางพรรคก็จะได้นำข้อคิดเห็นเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาจากพรรค เพื่อที่จะได้นำแนวคิดเห็นเหล่านี้ นำไปสู่นโยบายของพรรคต่อไป นี่คือวิสัยทัศน์ที่ดีเลิศ ทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างสังคม หรือนโยบายอื่นๆที่จะให้ท้องถิ่นทำ ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลน้ำน้อย หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาทำ หรือให้พรรคปชป.ทำ นี่คือสิ่งที่สุดยอดที่สุด โดยมาจากพื้นฐานที่ดีที่สุด นั่นคือจากพี่น้องประชาชนโดยตรง เพื่อชาวบ้านจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาท้องถิ่นของพวกเรา รวมถึงนโยบายด้านการศึกษา รวมถึงศูนย์เด็กเล็กว่าเขาทำกันอย่างไร โดยเริ่มจากเด็กเล็กก่อนให้รู้จักในเรื่องของการมีระเบียบวินัย เพราะบ้านเราขาดในเรื่องของวินัย  ดังนั้นจึงต้องเริ่มจากศูนย์เด็กเล็ก นี่คือสิ่งที่จะทำให้เด็กเข้มแข็งได้ 

   ในส่วนความหมายของท้องถิ่นเข้มแข็ง พรรคปชป.ส่งเสริมเรื่องของการกระจายอำนาจอย่างแน่นอน ผมขอยืนยันในฐานะรองหัวหน้พรรคปชป. และเป็นคนที่เชื่อเรื่องของการกระจายอำนาจมากที่สุดคนหนึ่งในพรรค เพราะผมเชื่อว่า ถ้าท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศไทยก็เข้มแข็ง หลักการนี้ให้ทุกคนสบายใจได้ว่า พรรคปชป.ประกาศอุดมการณ์ข้อ 5 ในเรื่องของการกระจายอำนาจ และขอยืนยันว่านี่คืออุดมการณ์ของพรรคปชป. และขอให้เชื่อมั่นในกรรมการบริหารพรรคปชป.ยุคใหม่ที่มีแนวทางการทำงาน"ทำได้ไว ทำได้จริง" จะนำพาพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นขวัญใจพี่น้องคนไทยทั้งปนะเทศไปสู่หนทางที่ดี ที่ประชาชนอยากเห็นและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และหากถามถึงเรื่องการแข่งขันในสนามเลือกตั้งในปัจจุบันที่มีเรื่องกระแสเรื่องเงินมามาเกี่ยวข้องนั้น ขอย้ำให้ทุกท่านรับทราบว่า กรร มการบริหารพรรคเข้าใจสภาพดังกล่าวเป็นอย่างดี ขอย้ำตรงนี้ว่าแม้เงินอาจจะไม่ใช่พระเจ้า แต่คนของพระเจ้าก็ต้องใช้เงิน ดังนั้น ขอให้สื่อสารให้เป็นที่รับรู้กันไปเลยว่า ประชาธิปัตย์ ไม่มีวันตาย ซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมา 76 ปีย่างเข้าปีที่ 77 แสดงให้เห็นถึงการหยั่งรากลึกความเชื่อความศรัทธาและความคาดหวังของประชาชนทั้งแผ่นดิน

southhotnews.com
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ