วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด  ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ (วัดบางขยาราม ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การตอนรับคณะ ผู้บริหารฯ รองผู้จัดใหญ่ ฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด  ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ (วัดบางขยาราม ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นางสาวอรพรรณ รักษ์เดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ 
นางกัลยารัตน์ เทพเลื่อนผู้จัดการฯ นายธวัชชัย เทพเลื่อน รองผู้จัดการฯ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด นาย ชัยวุฒิ ศิวายพราหมณ์ คณะกรรมการโรงเรียนร่วมให้การตอนรับ ร่วมประชุม หารือแนวทางการสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมโภชนาการอาหารกลางวัน และนำคณะเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ (วัดบางขยาราม ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยทางคณะชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565  คณะกรรมการผู้บริหาร สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำนวน กว่า 150 คน จะเดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้จะเพิ่มกำหนดการเดินทางเข้าเยี่ยมชมจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ อีกด้วย ซึ่งทางคณะจะ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร เพล พระภิกษุ และนักเรียนสามเณร 80 รูป ซึ่งจะมีพิธี จัดงานมอบสิ่งของในการสนับสนุนการเรียนการสอน และทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ก่อนเดินทางลงพื้นที่เกาะสมุยต่อไป
ภาพ/ข่าว : สิทธิเณศ เห้งทับโพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 รับมอบกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ บก.น.1จากท่าน ดร.พีรวัฒน์ -ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1  รับมอบกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ บก.น.1จากท่าน ดร.พีรวัฒน์...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ