วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5
“เตรียมความพร้อมครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา แนวโน้มยานยนต์ไฟฟ้า(EV)ยนตกรรมเพื่ออนาคต"
 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายอรรถการ  ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
นำทีมผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
นายศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบัน นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบัน นายพุทธพร ปราโมทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และคณะครูอาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันยานยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)

โดยมีนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษ..แนวโน้มยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ยนตกรรมเพื่ออนาคต และนายวรวุฒิ ก่อวงศ์พานิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบและวิศวกรรม ได้บรรยายภาพรวมภารกิจของสถาบันยานยนต์   เทคโนโลยีการทดสอบชิ้นส่วนของยานยนต์ รวมถึงพาเยี่ยมชม
การทดสอบมาตรฐานชิ้นส่วนยานยนต์ของสถาบันฯด้วย...///


#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ