วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองผู้ว่าฯปทุมธานี ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565

     วันนี้ (14 มิ.ย.65) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด กำหนดดำเนินงาน 2 กิจกรรม 1.กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย 2.กิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดปทุมธานี สู่มาตรฐาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กำหนดนโยบายในการส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปทุมธานี ให้ได้รับการขออนุญาตมาตรฐานอาหารเครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP มีคุณภาพและปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ทุกภาคส่วนเป็นพลังผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
นายวีรวิทย์  กูลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สนามกีฬาอู่ทอง สร้างไว้ไม่ได้ใช้ ขี้ยาเลยเข้าไปออกกำลังกาย จ.สุพรรณบุรี สร้างมาแล้วไม่ใช้ ขี้ยาเลย งัดเอาไปขายดีกว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ