วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
ภายใต้โครงการเฝ้าระวังฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. และกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่บริเวณลานวัฒนธรรมวัดญาณเสน ต.โก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เนื่องในการดำเนินงานกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ภายใต้โครงการเฝ้าระวังฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. และกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
โดยมีพระครูสันติญานประยุต เจ้าอาวาสวัดญาณเสน เจ้าคณะตำบลโก่งธนู, นายกฤติน หลิมตระกูล ผอ.สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยว่าที่ รต.ทรงพล 
แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี, นายบรรหาร เนาวรัตน์
นายก อบต.โก่งธนู, นายดิเรก พูลเพิ่ม
ประทานเครือข่าย ทสม.จังหวัดลพบุรี, พร้อมสมาชิก อบต.โก่งธนู, ผู้นำชุมชน, เครือข่าย ทสม. และนักเรียน นับร้อยคน พร้อมใจร่วมปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์ การใช้พลังงานและลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคณะยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว หลากหลายชนิดภายใต้โครงการ "บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง" ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ต่อไป...///


#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ