วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและรับฟังปัญหาอุปสรรคของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
 พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้ (18 มิ.ย.65) ที่ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จากเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 14 ราย เป็นเงินจำนวน 1,120,000 บาท โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ซึ่งหวัดสุพรรณบุรี ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 และได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 10 อำเภอ 2 เทศบาล 110 ตำบล 35 ชุมชน 997 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดรอน 56,110 ครัวเรือน 87,285 คน มีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวจำนวน 17 ราย และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปถัมภ์ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด และกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี 
นอกจากนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้ประชุมหารือ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรี และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน / ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างศูนย์ดำรงธรรม (สายด่วน 1567) และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (สายด่วน 1111) ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
จากนั้นออกเดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยพร้อมมอบเงินกองทุนฯ จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 80,000 บาท มอบให้ครอบครัว นายวิโรจน์ ติราศัย ณ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
ปิยะพงษ์ สุขเผือก /ภาพ/ข่าว 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ