วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายจัดงาน "สภากาแฟ " ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพบปะหารือข้อราชการต่างๆ  
-----------------------------------------------------
     วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ร้านภูพันธ์ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 7 เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมหารือ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เน้นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน โดยมีหน่วยงานกระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

      ในการจัดกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึงกิจกรรมในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ได้จัดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย  ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับบริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงให้การต้อนรับ นายนรชิต สิงหเสนี ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ได้พูดคุยกันถึงเรื่องการทำพาสปอร์ตซึ่งจังหวัดเชียงราย กลับมาคึกคักดั่งเดิม หลังสถานการณ์โควิดดีขึ้นและยังสามารถต่อพาสปอร์ตจาก 5 ปี เป็น 10 ปี และการยกเลิก Thailand pass สำหรับคนไทยที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย แต่สำหรับชาวต่างชาติยังคงต้องใช้ Thailand Pass เพื่อเข้าประเทศแต่ออกแบบให้เข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister – City) ระหว่างมณฑลยูนนาน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน – จังหวัดเชียงราย ทั้งยังคงมีแผนดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์เมืองพี่ เมืองน้องกับประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 3 เมือง ได้แก่ รัฐฉานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น และแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

      อีกทั้งยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝน อุทุกภัยน้ำท่วมได้ฝากให้นายอำเภอทุกอำเภอ ประสานกับชาวบ้านให้เตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝน หากเกิดความเสียหายให้เร่งดำเนินการเข้าช่วยเหลือชาวบ้านทันที ทั้งยังฝากให้ทางเทศบาลนครเชียงราย ลงตรวจพื้นที่ขุดร่องเหมือง เพื่อเตรียมการระบายของน้ำในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง

      ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กล่าวปิดท้ายว่า วันที่ 9 มิถุนายนนี้ เป็นวันที่กัญชา ปลดล็อกพืชกัญชาไม่ถือเป็นยาเสพติด หากนำมาแปรรูปเป็นอาหารและเครื่องดื่มถือว่าไม่ผิดกฎหมาย ส่วนผู้ที่ปลูกเพื่อผลิต นำเข้า ส่งออก หรือขาย ต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ อย. มอบหมาย ส่วนการสกัด-แปรรูป ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. เท่านั้น อีกทั้งประชาสัมพันธ์ว่า ปลายเดือนมิถุนายนนี้ จังหวัดเชียงรายจะจัดงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับกัญชาให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบอีกด้วย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น.      พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายสิระพงษ์ สิร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ