วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เทศบาลเมืองหัวหินนำเสนอผลงานการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่าน วีดีทัศน์ และ Power point ต่อคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่

เวลา 13.30 น.วันที่ 14 มิถุนายน 65 ที่ห้องนเรศดำริห์ เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายอติชาติ ชัยศรี น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกฯ นายกิตติ เฟื่องฟู เลขานุการ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดฯ ผอ.กองงาน และตัวแทน รร.ชีวาศรม ตัวแทนกลุ่มศูนย์การเรียนรู้หัวหินถิ่นมนต์ขลัง
ร่วมนำเสนอผลงานของเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อเป็นการประเมินผล"เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ ประจำปี 2565
ผ่าน  Video Conferrence ไปยังนายอาคเนย์ กายสอน ประธานคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ และคณะกรรมการฯ รวม 11 ท่าน ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ