วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่จัดเวทีกิจกรรมเสวนา “tea talk” พบปะผู้บริหารผู้นำท้องถิ่นรับฟังเสียงประชาชน
      
     วันนี้ (14 มิถุนายน 2565) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณชายหาดสวนสาธารณะพระแอะ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ได้รับเชิญจาก ทต.ศาลาด่าน ร่วมกิจกรรมเสวนา “tea talk”พบปะผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ 
เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบจากการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตา ระยะ 2,3 และ 4 (กิจกรรมก่อสร้างและปรับปรุงถนน)ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และของจังหวัด ตามข้อร้องทุกข์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งรับฟังขอคิดเห็น ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งจากการร่วมวงเสวนาในครั้งนี้ ทุกฝ่ายให้การตอบรับเป็นอย่างดี และได้รับความพึงพอใจจากการตอบข้อซักถามและชี้แจงในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเสวนา
#ข่าวกระบี่
โพสต์ข่าวแนะนำ

นายเกษม เกษมปัญญา อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่8)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายเกษม เกษมปัญญา อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ