วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

🔸 วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะส่วนล่วงหน้าในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 โดย พล.ท.กษิดิ์เดช  วัฒนวรางกูล หัวหน้าคณะส่วนล่วงหน้า พร้อมด้วยข้าราชการในพระองค์ เดินทางมาประชุมและตรวจพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเตรียมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

🔹 ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และทีมผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการเตรียมการรับเสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (รุ่นปีการศึกษา 2561 และ2562) เพียงวันเดียว ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยรอบเช้าจะมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,165 คน และรอบบ่าย จำนวน 2,085 คน

#TSUNews
#สื่อสารองค์กร 
#มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ