วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์          วันนี้ (17 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการและคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 1 - 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วม
    โดยก่อนการประชุมได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
    จากนั้นที่ประชุมได้หารือและพิจารณาในประเด็นรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 การดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าพนักงานของรัฐผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าพนักงานของรัฐผ่านสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัด (Big Rock)
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ